Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Hoorn en Omstreken 'De Samenhang'

Veilig Sporten


De Vereniging Paardrijden voor Gehandicapten 'De Samenhang' wil voor haar leden een veilige vrijwilligersorganisatie zijn. De volgende punten dragen hieraan bij;

 • Met alle vrijwilligers van VPG 'De Samenhang' wordt een schriftelijke en getekende overeenkomst aangegaan.

 • In voorkomende gevallen zal een "Verklaring Omtrent Gedrag" (VOG) worden gevraagd.

 • Voor de vrijwilligers zijn gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn onderdeel van de getekende vrijwilligersovereenkomst.

 • Vrijwilligers of Ruiters die onjuiste situaties constateren kunnen terecht bij één van onze vertrouwenspersonen van
  VPG "De Samenhang";
  Carla Hoekstra De Vries 06-46.13.89.24
  Elly Mens 06-53.36.16.54

 • VPG 'De Samenhang' hanteert een Huishoudelijk Reglement.

 • Er is een Begeleiders ABC opgesteld

Gedragsregels Vrijwilligers (Download)
ABC voor begeleiders (Download)
Huishoudelijk Reglement (Download)
Privacy Statement (Download) 
Vrijwilligersovereenkomst (Download)